Mirësëvini te Mesdhetari, në një eksperiencë unike në dije.

Prioriteti ynë është përgatitja e studentëve të kualifikuar, të gatshëm për tregun e punës, si dhe ndjekja e vazhdueshme e karrierës së tyre.

Mbi 3000 studentë na kanë besuar edukimin e tyre.

Mbi 60 programe Bachelor dhe Master me një staf akademik elitar të diplomuar jashtë shtetit.

Ambjente bashkëkohore studimi me një vendndodhje strategjike.

Të studiosh në Universitetin Mesdhetar do të thotë t’i bësh vitet e tua të shkollës së lartë një eksperiencë unike.

85% e studentëve që kanë përfunduar studimet te Mesdhetari janë të punësuar.

Mëso mbi praktikat tona për këshillimin e karrierës >

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Projekte

Leksionet e Hapura

Personalitete të shquara të fushave të ekonomisë, medias, drejtësisë, shkencave psikosociale, janë pjesë e leksioneve të hapura që çdo javë organizohen në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Leksionet e hapura janë një eksperiencë e shkëlqyer dhe...

Mëso më shumë

Stafi akademik

Prof.Dr Adrian Civici

Rektor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë
Lexo jetëshkrimin

Prof.Dr Ksenofon Krisafi

Shkenca Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Lexo jetëshkrimin

Prof. Ass. Dr. Përparim Kabo

Shkenca Psikologjike, Sociale dhe Politike
Lexo jetëshkrimin

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim